راهکارهای قانونی واحدهای صنعتی فاقد مجوز :

1) اخذ جواز تاسیس برای واحد که در شعاع قانونی قرار دارد .

2) خرید مجوز ( خریدار گواهی صنعتی ، کارت شناسایی کار گاه ، پروانه بهره برداری  ) جهت جایگزینی یا انتقال به شهرک های مجاز صنعتی .

3) خرید مجوز (  کارت شناسایی کار گاه ، پروانه بهره برداری  ) جهت انتقال به نواحی مجاز صنعتی .

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ های متداول در مورد جواز تاسیس با ما تماس بگیرید.
تلفن:
02155542360
نمابر:
02155033754
موبایل:
09126309825